Στεναχωρημένος σκύλος
Οι Γερμανοί στην Ακρόπολη στο Β παγκόσμιο πόλεμο