Ετικέτα - Αναστολή

Μήπως ζούμε την μεγαλύτερη καταστροφή του δημοσίου συστήματος υγείας;

Γιατροί Αναστολή

Ελληνικό σύστημα υγείας «έμπαζε» όλα τα χρόνια αυτό είναι γεγονός που το γνωρίζουμε όλοι. Από την 1η Σεπτεμβρίου και με την υποχρεωτική αποχώρηση των υγειονομικών υπαλλήλων που δεν συμφωνούν να κάνουν μία ιατρική πράξη τον εαυτό τους, το σαθρό οικοδόμημα της Δημόσιας Υγείας φαίνεται ότι οδηγείται στην τελική κατάρρευση. Μοιάζει με την μεγαλύτερη...