Μοιράσου το Άρθρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος άρχοντας του ελληνικού κράτους. από το 1975. Η θητεία του είναι Πανταετή και εκλέγεται από την Βουλή των Ελλήνων με πενταετή θητεία, με δικαίωμα επανεκλογής μία φορά.


Μην χάνεις ούτε ένα λεπτό ενημέρωσης.

Google News – MacedoniaNet


Ποια η γνώμη σας για τα 8 πρόσωπα που έχουν λάβει το Μέγιστο αξίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

..

160
Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας,

ΘΕΤΙΚΉ Γνώμη

(μέχρι  2 Επιλογές)

Η δημοσκόπηση έληξε!

333
Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Γνώμη

(μέχρι  2 Επιλογές)

Η δημοσκόπηση έληξε!

.

.

Από MacedoniaNET