Μοιράσου το Άρθρο

Ολοένα Και περισσότεροι πολίτες πλέον, διαμαρτύρονται για τις ζημιες ή τις κακοτεχνίες που υπάρχουν στα πεζοδρόμια της περιοχής τους, ποιος όμως είναι νομικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών;


Μην χάνεις ούτε ένα λεπτό ενημέρωσης.

Google News – MacedoniaNet2125
Πρόθεση Ψήφου

Η δημοσκόπηση έληξε!


Το νομικό πλαίσιο για τα πεζοδρόμια και τον υπόχρεο σε επισκευή τους οριοθετείται από την υπουργική απόφαση ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΕΚ 59 Δ΄ ( ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ιδίως το άρθρο 24.

.

Και από τα άρθρα 104, 105,106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικος και τα άρθρα 288, 281, 200 Γενικών Αρχών Αστικού Κώδικος.

.

 «Γιατί δεν κάνει κάτι ο Δήμος για να το φτιάξει»

.

Εδω υπάρχει μια διπλή διάκριση αναφορικά των αιτιών που δημιούργησαν την ζημιά αρα αναλογικά δινει την εστία ευθύνης

.

Α. Οταν η αιτία της βλάβης στο πεζοδρόμιο είναι ένα γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας ευθύνης του δήμου , αρμόδιος αποκατάστασης είναι ο παρόδιος ιδιοκτήτης του πεζοδρομίου που κείται έμπροσθεν της οικίας του.

.

Β. Οταν η ζημια στο πεζοδρόμιο προκλήθηκε απο ενέργεια άλλων φορέων που εκτέλεσαν εργασίες οπως για αποκατάσταση βλάβης οπως πχ: σωλήνες υπόγειους κάτω από τα πεζοδρόμια, τότε την ευθύνη αποκατάστασης την έχει ο φορέας εκτέλεσης (Δήμος, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, κτλ) . Αυτο γινεται για η ζημια ηταν αποτελεσμα της δικής τους εργασιας οποτε καινεχουν υποχρέωση να “διορθώσουν” τη ζημία που έκαναν.

.

Το άρθρο 24 παρ. 2.1, 2.2 του Κτηριοδομικού Κανονισμού αναφέρει ότι σε κάθε γενική περίπτωση υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση των πεζοδρομίων αλλά και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν ( κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες.

.

Στο άρθρο 2.3 τουΚτηριοδομικού κανονισμού υπάρχει μία περίπτωση ευθύνης των δήμων ή των λοιπών φορέων λογο εκτέλεσης εργασιών  στα πλαίσια κάποιων ανακατασκευών ή εκσκαπτικών εργασιών που κάνουν στα πεζοδρόμια τότε και μόνον τότε ακριβώς επειδή με δικές τους ενέργειες δημιούργησαν ζημιά , έχουν και την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να αποκαταστήσουν την βλάβη με δικές τους δαπάνες.

.

Αν δεν το πράξουν θα υποχρεούνται σε αποζημίωση ένεκα και των ιδιαίτερων διατάξεων του εισαγωγικού νόμου αστικού κώδικα 105,105 ΕΙΣΝΑΚ για την αστική ευθύνη του δημοσίου από την άσκηση εξουσίας που τίθεται προς χάριν του γενικού  συμφέροντος.

.

Συμπέρασμα , τα πεζοδρόμια είναι ευθύνη των παρόδιων ιδιοκτητών όχι του Δήμου. Αν υοαρχουν μαγαζια, οι μαγαζάτορες αν και πληρώνουν επιπρόσθετα ενοίκιο για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εχουν υποχρέωση της συντηρήσεις των πεζοδρομίων.

.

Από MacedoniaNET